Open 24/7 All art works and exhibitions are displayed online

Florin Preda-Dochinoiu

Painting, Graphics, Woodcut

ARTISTIC IDENTIFICATION PAGE
FLORIN PREDA-DOCHINOIU was born on 15th December 1970, in Damian (Sadova village), Dolj county, Romania.
Florin Preda-Dochinoiu’s real name is Florea Preda. The pseudonym used was taken at the age of 13th years when he made his debut in Romanian Literature, the pseudonym being nothing but his paternal great-grandfather’s name.
His graphic works (in coal, pencil, nib, etc.) and paintings are present in museums and private collections from Romania, France, Italy, Austria, Serbia, Brazil, Cuba, United States of America, Moldova and Slovenia.
In 1990 takes place his plastic arts debut in the daily newspaper “Cuvîntul Libertății” with the work “Condition of the creator”.
He contributed and was wrote about his paintings and graphic works in “Ramuri”, “România Literară”, “Literatorul”, “Național”, “Jurnalul Național”, “Ora”, “Portal- MĂIASTRA”, “Timpul”, “Gazeta de Sud, “Viața Capitalei”, “Cuvîntul Libertății”, “Ora” (Craiovei), “Ediție Specială”, “Zig-Zag Magazin”, “Ţara”, “Arca lui Noe”, “Actualitatea”, “Caietele COLUMNA”, “Ad Mutrium”, “Opinia”, “Oglinda Motrului”, “Ardealul literar și artistic”, “Gorjeanul”, “Serile la Brădiceni”, “Cuvântul Liber”, “Civica”, “Meridian”, “Gazeta de Mâine”, “Ceaşca de Cafea”, “Oglinda Gorjului” etc.
Florin Preda-Dochinoiu is a trainee member of the UAP (Romanian Visual Artists’ Union).

Collective Exhibitions:
•February 1995 – group painting exhibition at the Latin America House in Bucharest
•October 1999 – painting and graphics group exhibition at the House of Culture in Motu
•January 2000 – collective graphic exhibition at CEC Bucharest (150 years after Mihai Eminescu birth, proclaimed Eminescu’s Year in Romania)
•July 2000 – painting and graphics group exhibition at the National Museum of Romanian Police in Târgovişte
•July 2000 – a collective exhibition of paintings and graphics at the Culture House of the Ministry of Internal Affairs in Bucharest
•October 2000 – paintings and graphics group exhibition at the House of Culture in Motru
•January 2001 – collective graphic exhibition at the “Agir” Gallery Bucharest – “Eminescu Universe”
•July 2001 – a collective graphics exhibition at the Palace of Parliament in Bucharest
•December 2004 – group painting exhibition, Ljubljana-Slovenia
•December 2005 – a collective exhibition at Trade Unions’ House of Culture in Motru
•October 2006 – a collective painting exhibition in Paris – France
•September 2010 – participation at the Intercontinental Biennial of Small Graphics in Aiud, Romania
•December 2015 – participation in Craiova with a collective exhibition at the Craiova National Art Salon
•October 2017 – group exhibition at the International Visual Arts Festival „GORJ FEST”
•February 2018 – collective painting exhibition “100 artists for 100 Romania”, Palace of Parliament (Bucharest) – Constantin Brâncuşi Hall
•March 2018 – group painting exhibition in Bulgaria (Pleven Municipality) at Art Gallery „Iliya Beshkov”
•May 2019 – painting and graphics group exhibition, at „Theodor Costescu” Palace of Culture in Drobeta Turnu Severin (Romania)
•June 2019 – participation at the International Visual Arts Festival „GORJ FEST”, group exhibition at National Art Museum in Târgu-Jiu
•July 2019 – collective art exhibition, “Constantin Iliescu” Art Gallery in Râmnicu-Vâlcea (Romania)
•August 2019 – a collective exhibition of graphics and painting at Ruse Art Gallery in Bulgaria
•September 2019 – a collective exhibition of graphics and painting at Arts Castle in Drobeta Turnu Severin, organized by Romanian Visual Artists’ Union, Drobeta Turnu Severin Branch
•Between December 5, 2019 and February 5, 2020 participation at MAMCO Pavel Şuşară – Miniature Art Salon in Bucharest
•February 2020 – a collective exhibition of graphics and painting at Arts Castle in Drobeta Turnu Severin, organized by Romanian Visual Artists’ Union, Drobeta Turnu Severin Branch
•October 2020 – participation with 3 works of art at the European International Book Art Biennale
•October 2020 – participation at the International Visual Arts Festival „GORJ FEST”, collective exhibitions in Târgu-Jiu (Gorj County) and Turda (Cluj County)

PERSONAL EXHIBITIONS:
•April 1994 – the first graphic and painting exhibition at the Military Circle in Craiova (Romania)
•December 1994 – personal exhibition of graphics and painting at the Culture House of the Ministry of Internal Affairs in Bucharest
•September 1997 – personal exhibition of painting and graphics in the Foyer of the University of Craiova
•May 1998 – personal graphic exhibition at the “Christian Tell” Public Library in Târgu Jiu
•July 1998 – personal exhibition of painting and graphics at the National Art Museum in Târg-Jiu
•July 1999 – personal graphic exhibition at the Culture House of the Ministry of Internal Affairs in Bucharest
•October 1999 – personal graphic exhibition at the Oltenia Museum in Craiova, „Colosseum” Gallery
•March 2002 – personal exhibition of graphics and painting at the Administrative Palace in Târgu Jiu
•June-July 2oo4 – personal exhibition of graphics and painting at the Culture House of the Ministry of Internal Affairs in Bucharest, “Nicolae Grigorescu” Foyer
•December 2004 – personal exhibition of graphics and painting in Ljubljana (Slovenia)
•March 2006 – personal graphic exhibition in the foyer of the „Elvira Godeanu” Dramatic Theater in Târgu Jiu
•April 2010 – personal exhibition of graphics and painting at „Theodor Costescu” Palace of Culture, „Angel’s Art” Gallery in Drobeta Trunu Severin
•May 2010 – personal painting exhibition in Motru’s City Hall Foyer
•January 2017 – personal graphic exhibition, in Târgu-Jiu at “Florin Isuf” Hall of CJCPCT Gorj
•November 2018 – personal painting exhibition “Letters from home”, at „Florin Isuf” Hall of CJCPCT Gorj
•November – December 2018 – personal painting exhibition at Motru Municipality Cultural House
•January – February 2019 – personal exhibition of graphics and painting in Bistriţa (Romania) at Gallery C14
•August 2020 – personal painting exhibition “Painting with… memories” at “Florin Isuf” Hall of CJCPCT Gorj

BOOK ILLUSTRATIONS:
1996 – Constantin Preda, “Plânsul, floarea secretă a morții”
1998 – Alex Gregora, “Îngerul și Chinoviarhul”
1998 – Constantin Preda, “Simbria mea, sărutul”
1998 – Alex Gregora, “Măru-Împărat”
1999 – Constantin Preda, “Te-am iubit soldățește, cu dragostea unui întreg regiment”
1999 – at the “Pasărea Măiastră” Cultural Foundation and at Constantin Brâncuși’s Foundation Publishing House from Târgu-Jiu is published FLORIN PREDA – DOCHINOIU graphic album
2001 – Lazăr Cârjan, Nicolae Bițu, Marian Speriatu, “Ghid de conversație român-rrom (țigănesc) în grai căldărăresc”
2001 – Lazăr Cârjan, Marian Speriatu, Ștefan Roșu, Ionel Cristea, “Ghid de conversație român-rrom (țigănesc), în grai spoitoresc”
2002 – Alex Gregora, “Doktor de iarbă * Grația dunăreană a îngerului”
2002 – at „Scrisul Românesc” Cultural Foundation in Craiova is pusblished art album “DOCHINOIU” with paintings and graphic works
2003 – Constantin Preda, “Melopee pentru Anița”
2006 – Niculae Constantin “Surâsul din sacru”
2007 – Constantin Preda, “Mama, cel mai frumos surâs al lui Dumnezeu”
2011 – Mircea Tutunaru, “Dorurile cetăţii”
2012 – Luminiţa Amarie, “Lacrimile, dinţii albi ai durerii”
2012 – Romulus Iulian Olariu, “Treisprezece, paisprezece”
2012 – Raul Iordachiţă, “Feţele tetraedrului”
2012 – Lazăr Carjan, “Pânda neîntreruptă”
2012 – Romulus Iulian Olariu, “Bârna şi bârna”
2012 – Constantin Preda, “Fruntea mea in cătarea puştii”
2013 – Luminiţa Amarie, ,,Chintesenţa de a fi”
2013 – Constantin Bălan, “Lumină şi Mucegai”
2013 – Constantin Preda, “Dacă te strigă cineva pe nume”
2014 – Mircea Tutunaru, “Razele iubirii”
2014 – Constantin Preda, “Celălalt Constantin”
2015 – Constantin Preda, “Când se desprinde sufletul de trup”
2016 – Nicolae Dragoş, “ Scrimă în rime şi catrene în zig-zag”
2016 – Ioana Burghel, “Vene de pământ”
2017 – Nicolae Dragoş, “Surâzând prin labirint”
2017 – “Suflet românesc” – Antologie de poezie patriotică
2018 – Nicolae Dragoş, “Omul din turn”
2018 – Nicolae Dragoş, “Cu viziera ridicată”
2019 – Gabi Schuster, “Mierla bolnavă de friguri”(coperta IV)
2019 – Ana Ionele, “Surâsul clipei din cuvinte”
2020 – Lică Pavel, “Aripi de foc”
2020 – Mihaela Meravei, “Prezumţia de fericire”

ORGANIZED PAINTING SALONS
2010-2020: Founder and organizer of „ARTE MICI” Painting Salon (clandestine event of shape, stain and color)” open to Romanian artists from all over the world and those from the Republic of Moldova, aged between 3 and 15 years old

HONORS AND DISTINCTIONS
1995 – Award for contributing to the knowledge of JOSE MARTI in Romania, granted by the Latin American Diplomatic Group
1998 – The prize for Arghezian book illustration, awarded by Gorj County Creation Center
2000 – Honorary Diploma, awarded by the General Inspectorate of Romanian Police
2000 – Honorary Diploma, awarded by Motru Municipality House of Culture
2003 – Diploma of Excellence, awarded by the daily newspaper “Oglinda Gorjului”
2004 – Honorary Diploma, awarded by the Cultural Center of the Ministry of Internal Affairs in Bucharest
2006 – Honorary Diploma, awarded by the Artistic Association of the Paris Police Prefecture
2007 – The award for graphics and painting, for the year 2006, granted by Motru Municipality City Council
2010 – “Second Prize for graphics”, at the contest “LIRA, FIRST LIRA” in Braşov
2011 – “First Prize for advertising poster”, at the contest “LIRA, FIRST LIRA” in Braşov
2013 – „METAPHORES DECORATION AWARD”, awarded by Gorj County Council and “Conversation Art” Group
2017 – Distinction for the promotion of culture within the Visual Arts International Festival “GORJ FEST”
2019 – Distinction for promoting the culture within the Visual Arts International Festival “GORJ FEST”
2020 – Distinction for promoting of culture within the Visual Arts International Festival “GORJ FEST”

Privacy Policy/ Refund and Returns Policy/ Terms of Use

Gallery13 © 2022. All Rights Reserved. This website is the property of DALIPRINT AND SALE SRL