Florin Preda-Dochinoiu

Pictură, Grafică, Gravură

FIŞĂ DE IDENTIFICARE ARTISTICĂ

Florin Preda-Dochinoiu s-a născut la 15 decembrie 1970, în satul Damian, comuna Sadova, județul Dolj.

Numele real al lui Florin Preda-Dochinoiu este Florea Preda. Pseudonimul folosit a fost luat la vârsta de 13 ani când a debutat în literatura română, pseudonimul nefiind altceva decât numele străbunicului său patern.

Lucrările sale de grafică (în cărbune, creion, peniță etc.) și pictură sunt prezente în muzee și colecții private din România, Franța, Italia, Austria, Serbia, Brazilia, Cuba, Statele Unite ale Americii, Moldova și Slovenia.

În 1990 are loc debutul său în artele plastice în cotidianul „Cuvîntul Libertății” cu lucrarea „Condiția creatorului”.

A colaborat sau s-a scris despre lucrările sale în „Ramuri”, „România Literară”, „Literatorul”, „Național”, „Jurnalul Național”, „Ora”, „Portal- MĂIASTRA”, „Timpul”, „Gazeta de Sud, „Viața Capitalei”, „Cuvîntul Libertății”, „Ora” (Craiovei), „Ediție Specială”, „Zig-zag Magazin”, „Ţara”, „Arca lui Noe”, „Actualitatea”, „Caietele COLUMNA”, „Ad Mutrium”, „Opinia”, „Oglinda Motrului”, „Ardealul literar și artistic”, „Gorjeanul”, „Serile la Brădiceni”, „Cuvântul Liber”, „Civica”, „Meridian”, „Gazeta de Mâine”, „Ceaşca de Cafea”, „Oglinda Gorjului”, etc.

Florin Preda-Dochinoiu este membru stagiar al Uniunii Artiştilor Plastici din România.

EXPOZIŢII COLECTIVE

 • februarie 1995 – expoziție colectivă de pictură la Casa Americii Latine București
 • octombrie 1999 – expoziție colectivă de pictură și grafică la Casa de Cultură din Motru
 • ianuarie 2000 – expoziție colectivă de grafică la CEC București, „Anul Eminescu”
 • iulie 2000 – expoziție colectivă de pictură și grafică la Muzeul Poliției Române din Târgoviște
 • iulie 2000 – expoziție colectivă de pictură și grafică la Casa de Cultură a Ministerului de Interne din București
 • octombrie 2000 – expoziție colectivă de pictură și grafică la Casa de Cultură din Motru
 • ianuarie 2001 – expoziție colectivă de grafică la Galeria „Agir” București – „Universul Eminescu”
 • iulie 2001 – expoziție colectivă de grafică la Palatul Parlamentului din București
 • decembrie 2004 – expoziție colectivă de pictură, Liublijana – Slovenia
 • decembrie 2005 – expoziţie colectivă, Casa de Cultură a Sindicatelor Motru
 • octombrie 2006 – expoziţie colectivă de pictură, Paris – Franţa
 • septembrie 2010 – participă la Bienala Intercontinentală de grafică mică Aiud
 • decembrie 2015 – participă la expoziţia colectivă Salonul Naţional Craiova
 • octombrie 2017 – expoziţie colectivă în cadrul Festivalului internaţional al artelor vizuale „GORJFEST”
 • februarie 2018 – expoziție colectivă de pictură „100 artişti pentru 100 România”, Sala Constantin Brâncuşi – Palatul Parlamentului din București

20

 • martie 2018 – expoziție colectivă de pictură Galeriile de Artă Plevna – Bulgaria
 • mai 2019 – expoziţie colectivă de grafică si pictură, Palatul Cultural „Teodor Costescu” – Dr.Tr. Severin
 • iunie 2019 – participare la Festivalul Festivalului internaţional al artelor vizuale
 • „GORJFEST”, expoziţie colectivă Muzeul de artă Tg Jiu
 • iulie 2019 – expoziţie colectivă de artă , Galeria „Constantin Iliescu” Rm. Vâlcea
 • august 2019 – expoziţie colectivă de grafică si pictură, Galeria de artă Ruse – Bulgaria.
 • septembrie 2019 – expoziţie colectivă de grafică si pictură, Castelul Artelor – Dr.Tr. Severin, Salonul de toamnă al UAPR – Filiala Dr.Tr. Severin
 • 5 decembrie 2019 – 5 februarie 2020 – participare la Salonul de Miniatură Bucuresti , MAMCO Pavel Şuşară
 • februarie 2020 – expoziţie colectivă de grafică si pictură, Castelul Artelor – Dr.Tr. Severin, Salonul de primăvară al UAPR – Filiala Dr.Tr. Severin
 • octombrie 2020 – participare cu 3 lucrări la European International Book Art Biennale
 • octombrie 2020 – participare la Festivalul Festivalului internaţional al artelor vizuale „GORJFEST”, expoziţie colectivă Tg Jiu, Turda

EXPOZIŢII PERSONALE

 • aprilie 1994 – prima expoziție de grafică și pictură la Cercul Militar Craiova
 • decembrie 1994 – expoziție personală de grafică și pictură la Casa de Cultură a Ministerului de Interne din Bucureşti
 • septembrie 1997 – expoziție personală de pictură și grafică în foaierul Universităţii din Craiova
 • mai 1998 – expoziție personală de grafică la Biblioteca Județeană „Christian Tell” din Târgu Jiu
 • iulie 1998 – expoziție personală de pictură și grafică la Muzeul de Artă din Tg.Jiu
 • iulie 1999 – expoziție personală de grafică la Casa de Cultură a Ministerului de Interne din București
 • octombrie 1999 – expoziție personală de grafică la Muzeul Olteniei din Craiova, Galeria „Colosseum”
 • martie 2002 – expoziție personală de grafică și pictură la Palatul Administrativ din Târgu Jiu
 • iunie-iulie 2004 – expoziție personală de grafică și pictură la Casa de Cultură a Ministerului de Interne, Foaierul „Nicolae Grigorescu”
 • decembrie 2004 – expoziție personală de grafică și pictură, Liublijana – Slovenia
 • martie 2006 – expoziție personală de grafică în foaierul Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu” Târgu Jiu
 • aprilie 2010 – expoziţie personală de grafică si pictură – Palatul Cultural „Teodor Costescu”– Galeria „Angel’s Art” Dr.Tr. Severin
 • mai 2010 – expozitţie personală de pictură –Foaierul Primăriei municipiului Motru
 • ianuarie 2017, expoziţie personală de grafică, Sala „Florin Isuf” a CJCPCT Gorj
 • noiembrie 2018, „Scrisori de acasă”, expoziţie personală de pictură, Sala „Florin Isuf” a CJCPCT Gorj
 • noiembrie–decembrie 2018 – expoziţie personală de pictură, Casa de Cultură a municipiului Motru
 • ianuarie –februarie 2019 – expoziţie personală de grafică şi pictură – Galeria C14 Bistriţa
 • august 2020, „Pictura cu… amintiri”, expoziţie personală de pictură, Sala „Florin Isuf” a CJCPCT Gorj

ILUSTRAŢII DE CARTE:

1996 – Constantin Preda, „Plânsul, floarea secretă a morții”

1998 – Alex Gregora, „Îngerul și Chinoviarhul”

1998 – Constantin Preda, „Simbria mea, sărutul”

1998 – Alex Gregora, „Măru-Împărat”

1999 – Constantin Preda, „Te-am iubit soldățește, cu dragostea unui întreg regiment”

1999 – la Fundația Culturală „Pasărea Măiastră” și la Editura Fundației „Constantin Brâncuși” din Tg. Jiu se editează albumul de grafică FLORIN PREDA – DOCHINOIU

2001 – Lazăr Cârjan, Nicolae Bițu, Marian Speriatu, „Ghid de conversație român-rrom (țigănesc) în grai căldărăresc”

2001 – Lazăr Cârjan, Marian Speriatu, Ștefan Roșu, Ionel Cristea, „Ghid de conversație român-rrom (țigănesc), în grai spoitoresc”

2002 – Alex Gregora, „Doktor de iarbă * Grația dunăreană a îngerului”

2002 – la Fundația „Scrisul Românesc” Craiova se editează albumul de grafică și pictură „DOCHINOIU”

2003 – Constantin Preda, „Melopee pentru Anița”

2006 – Niculae Constantin „Surâsul din sacru”

2007 – Constantin Preda, „Mama , cel mai frumos surâs al lui Dumnezeu”

2011 – Mircea Tutunaru, „Dorurile cetăţii”

2012 – Luminiţa Amarie, „Lacrimile, dinţii albi ai durerii”

2012 – Romulus Iulian Olariu, „Treisprezece, paisprezece”

2012 – Ianuarie Raul Iordăchiţă, „Feţele tetraedrului”

2012 – Lazăr Carjan, „Pânda neîntreruptă”

2012 – Romulus Iulian Olariu, „Bârna şi bârna”

2012 – Constantin Preda, „Fruntea mea in cătarea puştii”

2013 – Luminita Amarie, „Chintesenţa de a fi”

2013 – Constantin Bălan, „Lumină şi Mucegai”

2013 – Constantin Preda, „Dacă te strigă cineva pe nume”

2014 – Mircea Tutunaru, „Razele iubirii”

2014 – Constantin Preda, „Celălalt Constantin”

2015 – Constantin Preda, „Când se desprinde sufletul de trup”

2016 – Nicolae Dragoş, „Scrimă în rime şi catrene în zig-zag”22

2016 – Ioana Burghel, „Vene de pământ”

2017 – Nicolae Dragoş, „Surâzând prin labirint”

2017 – „Suflet românesc” – Antologie de poezie patriotică

2018 – Nicolae Dragoş, „Omul din turn”

2018 – Nicolae Dragoş, „Cu vizieta ridicată”

2019 – Gabi Schuster, „Mierla bolnavă de friguri”(coperta IV)

2019 – Ana Ionele, ”Surâsul clipei din cuvinte”

2020 – Lică Pavel, „ARIPI DE FOC”

2020 – Mihaela Meravei, „Prezumţia de fericire”

SALOANE DE PICTURĂ ORGANIZATE

2010-2020: Fondatorul şi organizatorul Salonului de pictură „ARTE MICI (eveniment clandestin de formă, pată şi culoare)” deschis artiştilor români de pretutindeni şi celor din Republica Moldova, cu vârsta cuprinsă între 3 si 15 ani

ONORURI ŞI DISTINCŢII

1995 – Premiul pentru contribuția la cunoașterea lui JOSE MARTI în România, acordat de Grupul Diplomatic Latino-American

1998 – Premiul pentru ilustrație de carte argheziană, acordat de Centrul Județean al Creației Gorj

2000 – Diploma de Onoare, acordată de Inspectoratul General al Poliției

2000 – Diploma de Onoare, acordată de Casa de Cultură a municipiului Motru.

2003 – Diplomă de Excelență, acordată de cotidianul Oglinda Gorjului.

2004 – Diplomă de Onoare, acordată de Centrul Cultural al MAI

2006 – Diploma de Onoare, acordată de Asociaţia Artistică a Prefecturii din Paris

2007 – Premiul pentru grafică şi pictură, pentru anul 2006, acordat de Primăria municipiului Motru

2010 – „Premiul II pentru grafică”, la concursul „LIRA, PRIMA LIRA” Braşov

2011 – „Premiul I pentru afişpublicitar”, la concursul „LIRA, PRIMA LIRA” Brasov

2013 – „PREMIUL DECORAŢII DE METAFORE”, acordat de Consiliul Judeţean Gorj şi Grupul „Arta Conversaţiei”

2017 – Distincţie pentru promovarea culturii, în cadrul Festivalului Internaţional al artelor vizuale „GORJFEST”

2019 – Distincţie pentru promovarea culturii, în cadrul Festivalului Internaţional al artelor vizuale „GORJFEST”

2020 – Distincţie pentru promovarea culturii, în cadrul Festivalului Internaţional al artelor vizuale „GORJFEST”